Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Siyaseti Şurası temmuz ayı toplantısı sonrasında faiz kararını açıkladı.

Para Siyaseti Konseyi (Kurul), siyaset faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 seviyesinde sabit tutulmasına karar verdi.

2021 yılı eylül ayından aralık ayına kadar 500 baz puanlık indirimle siyaset faizini yüzde 14’e indiren PPK bu yılki 5 toplantıda ise faize dokunmadı.

Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler olumsuz istikamette tesirini sürdürmeye devam etmiş, dünyada iktisadi faaliyetin daha da zayıflamasına sebep olmuştur.

Önümüzdeki periyoda ait global büyüme kestirimleri aşağı taraflı güncellenmeye devam etmekte ve resesyon ihtimali artmaktadır. Global besin güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek ve oynak seyir ile temel besin başta olmak üzere kimi dallardaki arz kısıtlarının sürmesi milletlerarası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır.

ENFLASYONUN TESİRLERİ YAKINDAN İZLENİYOR

Yüksek global enflasyonun, enflasyon beklentileri ve memleketler arası finansal piyasalar üzerindeki tesirleri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan güç fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar.

Ülkeler ortasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para siyaseti adım ve irtibatlarında ayrışma devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla tahlil üretme çabalarının çeşitlenerek arttığı gözlenmektedir.

İLAVE ÖNLEMLER UYGULAMAYA ALINABİLİR MESAJI

Yılın başındaki güçlü büyüme dış talebin de olumlu tesiriyle ikinci çeyrekte de sürmüştür. İstihdam kazanımları misal ekonomilere nazaran daha olumlu seyretmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin hissesi artarken, cari süreçler istikrarında turizm kaynaklı güçlü düzgünleşme devam etmektedir. Bunun yanında, güç fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme mümkünlüğü cari istikrar üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari süreçler istikrarının sürdürülebilir düzeylerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için ehemmiyet arz etmektedir. İvmesini kaybettiği gözlenmekle birlikte, kredilerin büyüme suratı ve erişilen finansman kaynaklarının gayesine uygun formda iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir.

Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı güç maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının tesirleri, global güç, besin ve ziraî emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları tesirli olmaya devam etmektedir. Konsey, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, global barış ortamının yine tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Şura, siyaset faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir halde kurumsallaşması gayesiyle TCMB’nin tüm siyaset araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir siyaset çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Kıymetlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite siyaset adımları para siyaseti transfer sisteminin aktifliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir.

TCMB, fiyat istikrarı temel gayesi doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 amacına ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel seviyesinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, zıt para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylece, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir halde devamı için uygun yer oluşacaktır.

Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve data odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

Yorum yapın